Παρασκευή, Ιούλιος 19, 2024
Μέγεθος γραμμάτων
Ακολουθήστε μας: fbtw

Η Φάνη για την Απασχόληση και την Κοινωνική Προστασία

Στις 16 Δεκεμβρίου ανέλαβε Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε μια περίοδο που το ασφαλιστικό σύστημα κλονιζόταν. Με επιμονή και υπομονή και ύστερα από εμπεριστατωμένες μελέτες βιωσιμότητας κατάρτισε και ψήφισε το νέο ασφαλιστικό νόμο 3655/2008.

Με το νόμο αυτό τα 133 διάσπαρτα ασφαλιστικά ταμεία συγχωνεύτηκαν σε 13, θεσμοθετήθηκε η με διαφάνεια αξιοποίηση της περιουσίας τους, καθιερώθηκε ο ΑΜΚΑ που είναι μοναδικός για κάθε ασφαλισμένο, καθιερώθηκε ο έλεγχος συντάξεων και απροχών μέσω ενός ενιαίου φορέα (ΗΔΙΚΑ) και παρασχέθηκε η άδεια μητρότητας 6 μηνών στη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται οι βασικές αποδοχές και οι ασφαλιστικές κρατήσεις της εργαζόμενης μητέρας.

Με τη ριζοσπαστική αυτή μεταρρύθμιση δόθηκε προοπτική 20ετίας στο ασφαλιστικό σύστημα.

Με την ενοποίηση των ταμείων η περιουσία τους το Σεπτέμβρη του 2009 ανερχόταν σε 36 δις ευρώ, αυξημένη κατά 65,8% από το 2004.

Με την αξιοποίησή της όπως παραδέχτηκαν όλες οι επιστημονικές μελέτες τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και με τις παροχές που έδιναν τότε για μια 20ετία.