Η Φάνη για την Πρόνοια και την Υγεία

Από τις 3 Δεκεμβρίου 1992 έως στις 12 Οκτωβρίου 1993, διατέλεσε Υφυπουργός Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.